1
Aquastone Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowatorskich receptur materiału do produkcji wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej pod kątem uzyskania odpowiednich właściwości użytkowych".

Celem projektu jest opracowanie unikatowych w skali kraju i świata, linii nowatorskich wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej wraz z przeniesieniem wszelkich praw własności intelektualnej do wyników prac. W wyniku realizacji projektu powstanie receptura materiału kompozytowego, która zostanie zaaplikowana w
znacząco udoskonalonych wyrobach sanitarnych w technologii kompozytowej (wanna, brodzik, umywalka).
Dążymy do tego aby w krótkim czasie stać się światowej klasy producentem z innowacyjną wizją pięknej
łazienki.

Dofinansowanie projektu z UE: 340 000.00 PLN

2
Rozwój AQUASTONE SP. Z O.O. dzięki wdrożeniu nowatorskiej receptury materiału kompozytowego w ramach unikatowej linii nowatorskich wyrobów sanitarnych opracowanej przez Łukasiewicz – IChP im. prof. I. Mościckiego w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP, nr POIR.02.03.02-30-0041/20-00

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Etap II inwestycyjny - konkurs ogólny

Cel projektu: wdrożenie unikatowych w skali kraju i świata, linii nowatorskich wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej. W wyniku projektu zostanie stworzona i uruchomiona dedykowana linia produkcyjna, celem wdrożenia innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonych wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej (wanny, brodziki, umywalki) dzięki zaaplikowaniu nowatorskiej receptury materiału kompozytowego.

Planowane efekty: rezultaty projektu wprowadzone będą na rynek w ofercie Wnioskodawcy w procesie produkcji własnej i dystrybucji. Projekt umożliwi podniesienie konkurencyjności i innowacyjności oferty Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu nowatorskich rezultatów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy. Dzięki wdrożeniu możliwa będzie rozbudowa i rozwój planowanej działalności operacyjnej. Wnioskodawca podniesie konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy, poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz zacznie ponosić nakłady na sferę B+R. Aquastone planuje także wejście na nowe rynki.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie unikatowych w skali kraju i świata, linii nowatorskich wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej. W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona i uruchomiona dedykowana i nowoczesna linia produkcyjna, celem wdrożenia nowatorskiej receptury materiału kompozytowego w ramach unikatowej linii wyrobów sanitarnych
(umywalki, brodziki, wanny) opracowanych w ramach zewnętrznej usługi w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Wartość projektu: 984 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 360 000.00 PLN

3
Opracowanie modyfikacji technologii otrzymywania kompozytu do produkcji wyrobów sanitarnych (brodzików) o zwiększonej odporność przed grzybami i pleśnią

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Etap I usługowy - konkurs ogólny

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynku linii nowatorskich - znacząco udoskonalonych brodzików dzięki modyfikacji technologii otrzymywania kompozytu do produkcji wyrobów sanitarnych (brodzików) o zwiększonej odporność przed grzybami i pleśnią.

Planowane efekty: projekt umożliwi podniesienie konkurencyjności i innowacyjności oferty Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu nowatorskich rezultatów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy. Dzięki wdrożeniu możliwa będzie rozbudowa i rozwój planowanej działalności operacyjnej.
Przedmiotem projektu jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu modyfikacji technologii kompozytowej produkcji wyrobów sanitarnych (brodzików) o zwiększonej odporność przed grzybami i pleśnią z przeniesieniem wszelkich praw własności intelektualnej do wyników prac.

Wartość projektu: 73 800.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 51 000.00 PLN

4
Opracowanie formuły materiałowej zwiększającej własności hydrofobowe powierzchni umywalek produkowanych w technologii kompozytowe

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Etap I usługowy - konkurs ogólny
Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynku linii nowatorskich - znacząco udoskonalonych umywalek w technologii kompozytowej dzięki zastosowaniu nowego typu materiału używanego do produkcji wierzchniej warstwy żelkotowej umywalek.

Planowane efekty: projekt umożliwi podniesienie konkurencyjności i innowacyjności oferty Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu nowatorskich rezultatów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy. Dzięki wdrożeniu możliwa będzie rozbudowa i rozwój planowanej działalności operacyjnej.
Przedmiotem projektu jest opracowanie unikatowych w skali kraju i świata, linii nowatorskich wyrobów sanitarnych(nowatorskie umywalki) w technologii kompozytowej wraz z przeniesieniem wszelkich praw własności intelektualnej do wyników prac. Projekt zakłada modyfikację żelkotu poliestrowego odpowiednim dodatkiem, co zapewni polepszenie jego właściwości hydrofobowych.

Wartość projektu: 73 800.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 51 000.00 PLN

5
Rozwój AQUASTONE SP. Z O.O. dzięki wdrożeniu nowatorskiej formuły materiałowej zwiększającej własności hydrofobowe powierzchni umywalek opracowanej przez Łukasiewicz – IChP im. prof. I. Mościckiego w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP, nr POIR.02.03.02-30-0130/20-00.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Etap II inwestycyjny - konkurs ogólny

Cel projektu: wdrożenie unikatowych w skali kraju i świata, linii nowatorskich wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej (umywalki). W wyniku projektu zostanie stworzona i uruchomiona dedykowana linia produkcyjna, celem wdrożenia innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonych wyrobów sanitarnych w technologii kompozytowej (umywalki) dzięki zaaplikowaniu nowatorskiej formuły materiałowej w zakresie hydrofobowości.

Planowane efekty: rezultaty projektu wprowadzone w rynek w ofercie Wnioskodawcy w procesie produkcji własnej i dystrybucji. Projekt umożliwi podniesienie konkurencyjności i innowacyjności oferty Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu nowatorskich rezultatów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy dzięki wdrożeniu możliwa będzie rozbudowa i rozwój planowanej działalności operacyjnej. Wnioskodawca podniesie konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy, poprzez wdrożenie wyników prac B + R i zacznie ponosić nakłady na sferę B + R. Aquastone planuje także wejście na nowe rynki.

Wartość projektu: 984 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 360 000.00 PLN
© 2021 AQUASTONE
  • AquaStone Sp. z o.o.
  • ul. Gospodarcza 26
  • 20-213 Lublin
  • NIP 7831802094
  • +48 663 900 100
  • info@aquastone.eu